Długotrwałe i niszczące.

Mogłabyś i możesz rozszerzyć listę do …..??? (dopisuj w komentarzu)

Te najczęściej wymieniają mamy.

A przecież to właśnie matki dzieci  niepełnosprawnych, dzieci przewlekle chorych, dzieci  z autyzmem… (i innymi

problemami), muszą być silne na długo. Silne o wiele dłużej, jak najdłużej.

 

Dlatego MamoŚwiadomość obciążeń jest pierwszym krokiem do decyzji: chcę , mogę, teraz!


 1. Poczucie winy, które trwa krócej lub długo.
 2. Niepewność przyszłości, która nasila lęk.
 3. Czasochłonna opieka, całodobowa gotowość.
 4. Różne reakcje otoczenia, począwszy od najbliższej rodziny.
 5. Brak dostatecznej informacji, szczególnie na początku diagnozy.
 6. Dezorganizacja codzienności, układanie wszystkiego na nowo.
 7. Porzucenie zainteresowań i pasji, bo wszystko poświęca się dla dziecka.
 8. Różne reakcje otoczenia, nie zawsze wspierające.
 9. Ograniczenie kontaktów, bo dotychczasowi "przyjaciele" nie wiedzą jak się zachować.
 10. Bezradność i bezsilność  powodujące frustracje.
 11. Większe obciążenia finansowe, których nie rekompensują ulgi i przywileje.

Czy jeszcze coś trzeba dodać, by zrozumieć, że MAMO teraz TY musisz zadbać o siebie?